Ahmet Efe İnşaat
İletişim: 0 (216) 365 43 22
A | B | C | Ç | D | E | F | G | H | I | İ | J | K | L | M | N | O | Ö | P | Q | R | S | T | U | Ü | V | Y | Z |


Sözlük
Vekalet
Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir
Akit
Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.
İskan
Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.
Kat İrtifakı
Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir...
Tevhid
Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.
İmar durumu
İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten...
Pafta
Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.
Yapı ruhsatı
Daha önce hazırlatıp Belediye İmar İşleri Müdürlüğü’ne onaylattığınız statik, elektrik, kalorifer, ısı yalıtımı projelerine...
Jeoteknik rapor
Sahip veya hissedarı olduğunuz parsele ait zemin jeoteknik raporu lazımdır. Bunu bir jeoloji mühendisinden...
Röperli Kroki
Röperli krokiye ihtiyacınız olacaktır bunu da Tapu Kadastro Müdürlüğünden alabilirsiniz.
Son eklenen terimler
:: Vekalet
Kişinin kendi iradesi ile tayin ettiği bir temsil şeklidir
:: Akit
Tarafların karşılıklı beyanların alındığı resmi senet tanzimine tabi işlemine denir.
:: İskan
Yapılan yapının bitmesi nedeni ile oturulmak için alınan yapı kullanım izine denir.
:: Kat İrtifakı
Bir arsa üzerinde ileride kat mülkiyetine konu olmak üzere yapılacak ve yapılmakta olan bir...
:: Tevhid
Tapu kütüğünde kayıtlı birden fazla taşınmazın tek bir parsel haline getirilmesidir.
:: İmar durumu
İmar parselinin boyutlarını, sınırını, imar planında kullanım şeklini ve yapılacak yapının teknik şartlarını belirten...
:: Pafta
Büyük haritayı meydana getiren parçaların her birine denir.
Ahmetefe.com.tr 2013© Tüm Hakları Ahmet Efe Mutfak Kapı Mobilya ve Orman Ürünleri'ne aittir.